Conținut dosar pentru admitere

A. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene :

 

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată) – 1 exemplar
 2. CV Europass descărcat în limba în care dorește să studieze – Română

sau un CV echivalent

 1. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini);
 2. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Foile matricole pentru ultimii 2 ani de liceu
 • dacă documentele originale sunt emise în limba română, engleză sau franceză, 1 copie simplă a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 1 copie legalizată a documentului original şi 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere:
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original
 1. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) – 1 copie; Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 2. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului, în limbile română, engleză sau franceză, care să cuprindă examenul clinic general, precum și examen oftalmologic, O.R.L., neurologic, psihiatric – 1 exemplar

Certificatul medical trebuie să includă și informații despre eventuale afecțiuni cronice ale candidatului și trebuie să fie semnat și parafat de către medicul de familie/medicii specialiști care au consultat candidatul și trebuie să aibă ștampila unității sanitare care eliberează actul medical.

 1. Certificat psihologic** – 1 exemplar

Examenul psihologic este obligatoriu pentru candidaţii Facultăţii de Medicină si ai Facultăţii de Medicină Dentară.

 1. Dovada certificării lingvistice (vezi 4). Sunt exceptate persoanele care provin din țările unde limba oficială a statului este limba de desfăşurare a studiilor.
 2. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare – 1 exemplar;

Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa:

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/EN/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2021_en.doc

Vă rugăm să atașați înainte de scanare o poză cu dimensiunile de ¾ cm la cererea completată.

 1. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.
 2. Anexa 5 – Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal. (datat, semnat) – 1 exemplar.

* Pentru cetățenii din Grecia, Italia, Spania, Portugalia şi Cipru, actele de studii trebuiesc vizate cu Apostila de la Haga.

Legalizarea documentelor de studii cu Apostila de la Haga se realizează după cum urmează:

        – se apostilează documentul ORIGINAL (diploma de Bacalaureat, foaia matricolă de la bacalaureat),

        – se legalizează câte o copie după originalul deja apostilat.

** Se recomandă unul dintre următoarele teste a căror prezenţă constituie un avantaj:

        – pentru limba franceză: – Inventaire de personnalité révisé NEO PI R

        – Questionnaire abrégé des schémas de Young (YSQ-S1 ou YSQ-S3)

        – pentru limba engleză :   – NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

        – Young Schema Questionnaire, short form (YSQ-S1 or YSQ-S3)

NOTE IMPORTANTE! 

 1. În cazul în care candidatul european prezintă documente eliberate de o țară terţă Uniunii Europene, documentele solicitate trebuie pregătite conform celor din lista disponibilă pentru cetățenii aparținând ţărilor terţe Uniunii Europene, după cum urmează:

Fotocopiile după actele de studii și actul de naştere emise de ţări NON-UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada României din țara emitentă sau de către  Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau Apostilate cu Convenția de la Haga (după caz). Pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original. 

 1. Dacă numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială.

 

 

 B. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetățenii din ţări terţe Uniunii Europene :

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată) – 1 exemplar
 2. CV Europass descărcat în limba în care dorește să studieze – Română

sau un CV echivalent

 1. Scrisoarea de motivație(aproximativ 1-2 pagini) ;
 2. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;

 

 1. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
 • dacă documentele originale sunt emise în limba română, engleză sau franceză, 1 copie simplă a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 1 copie legalizată a documentului original şi 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere*:
 • dacă documentul original este emis în limba română, engleză sau franceză, 1 copie legalizată a documentului original;
 • dacă documentul original este redactat în alte limbi decât cele de mai sus, 1 copie legalizată a documentului original + 1 traducere în limba română, engleză sau franceză legalizată a documentului original;
 1. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) – 1 copie; Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 2. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului, în limbile română, engleză sau franceză, care să cuprindă examenul clinic general, precum și examen oftalmologic, O.R.L., neurologic, psihiatric – 1 exemplar

Certificatul medical trebuie să includă și informații despre eventuale afecțiuni cronice ale candidatului și trebuie să fie semnat și parafat de către medicul de familie/medicii specialiști care au consultat candidatul și trebuie să aibă ștampila unității sanitare care eliberează actul medical.

 1. Certificat psihologic**- 1 exemplar

Examenul psihologic este obligatoriu pentru candidaţii Facultăţii de Medicină si ai Facultăţii de Medicină Dentară .

 1. Dovada certificării lingvistice (vezi 4). Sunt exceptate persoanele care provin din țările unde limba oficială a statului este limba de desfăşurare a studiilor.
 2. Cererea tip pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la studii – completată la toate rubricile – 1 exemplar;

Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa:

Vă rugăm să atașați înainte de scanare o poză cu dimensiunile de ¾ cm la cererea completată.

 1. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificare a dosarului.
 2. Anexa 5 – Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal. (datat, semnat) – 1 exemplar.

* Fotocopiile după actele de studii și actul de naştere emise de ţări NON-UE trebuiesc vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada României din țara emitentă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România sau Apostilate cu Convenția de la Haga (după caz). Pentru ţările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

Candidații din Algeria, Egipt, India, Iran, Malaesia, Nigeria şi Pakistan vor depune obligatoriu un dosar și la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele menționate.

Acceptarea la studii a candidaților din aceste ţări este condiţionată atât de selecționarea lor de către universitate cât și de avizul misiunii diplomatice a României.

** Se recomandă unul dintre următoarele teste a căror prezenţă constituie un avantaj:

        – pentru limba franceză: – Inventaire de personnalité révisé NEO PI R

        – Questionnaire abrégé des schémas de Young (YSQ-S1 ou YSQ-S3)

        – pentru limba engleză :   – NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

        – Young Schema Questionnaire, short form (YSQ-S1 or YSQ-S3)

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Dacă numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială.