Înscrieri ONLINE 2020

În atenția candidaților cu studii liceale în Israel! 
Datorită condițiilor epidemiologice din acest an și a incertitudinii cu privire la data organizării testului  PET  (Psychometric Entrance Exam) în Israel, acesta nu va reprezenta o condiție obligatorie pentru depunerea candidaturii pentru anul universitar 2020-2021 în universitatea noastră.

 

Vă rugăm să accesați platforma de mai jos pentru a face înscrierea ONLINE la programele de studiu ale universității noastre:

Platforma de Înscrieri ONLINE pentru studenții internaționali 

Calendarul Admiterii 2020

Începerea înscrierilor
Ultima zi de înscriere
Afișarea rezultatelor „preliminare”
Afișarea rezultatelor finale
Confirmarea locurilor
Întocmirea listelor suplimentare

 

A. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene :

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată)
 2. CV Europass sau un CV echivalent
 3. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini)
 4. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4)
 5. Foaia matricolă de Bacalaureat* (unde este cazul):
 6. Foile matricole pentru ultimii 2 ani de liceu
 7. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 2 copii legalizate individual ale documentului original şi 2 traduceri în limba engleză, română sau franceză legalizate individual, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere
 2. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate) Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 3. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului
 4. Certificat psihologic** – este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.
 5. Dovada certificării lingvistice
 6. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare
 7. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificarea dosarului.
 8. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal (conform Anexei 5)

B. Alcătuirea dosarului de aplicaţie pentru cetățenii din ţări terţe Uniunii Europene :

 1. Anexa 1 şi 2 (datată, semnată)
 2. CV Europass  sau un CV echivalent
 3. Scrisoarea de motivație (aproximativ 1-2 pagini)
 4. Diploma de Bacalaureat sau echivalentul* (conform Anexei 4)
 5. Foaia matricolă de Bacalaureat*(unde este cazul):
 6. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
 7. Alte documente de studii* (unde este cazul):

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – 2 copii legalizate individual ale documentului original şi 2 traduceri în limba engleză, română sau franceză legalizate individual, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză.

 1. Certificat de naştere*
 2. Fotocopie după pașaport paginile 1, 2, 3, 4. (Nu se acceptă fotocopie după cartea de identitate); Valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului.
 3. Certificat de atestare a stării de sănătate a candidatului
 4. Certificat psihologic**- este obligatoriu doar pentru candidaţii Facultăţii de Medicină.
 5. Dovada certificării lingvistice
 6. Cererea tip pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la studii
 7. Fotocopie după documentul de plată a taxei nerambursabile de verificarea dosarului.
 8. Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor şi documentelor cu caracter personal (conform Anexei 5)

 

Testare psihologică online  – Conf. Dr. Codruța Popescu
Candidații interesați pot trimite pentru programare un email pe adresa:  cpopescu@umfcluj.ro