Facultatea de Medicină

Parte a prestigioasei Universități de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca este o facultate modernă și dinamică, Medicina clujeană se individualizează prin, excelență şi grijă pentru omul bolnav, valori fundamentale , afirmate încă de la înființarea Facultății de către ctitorii acesteia, dar prezente si astăzi în munca de zi cu zi şi în acelaşi timp în strategia de dezvoltare a Facultății.

Facultatea de Medicină deţine Diploma de recunoaștere a calității – „Label CIDMEF”, un certificat de calitate și performanță care apreciază conformitatea procesului educațional cu normele CIDMEF (Conferința Internațională a Decanilor și a Facultăților de Medicină de Expresie Franceză), rețea instituțională a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), care numără astăzi 140 de facultăți membre, din 40 de țări, de pe 4 continente. Este prima facultate de medicină din centrul și sud-estul Europei care a obţinut acest certificat de calitate a procesului educațional.
Cu o infrastructură în expansiune – amfiteatre spațioase, laboratoare de nivel european, accesul în clinici performante, biblioteci complet informatizate, cămine noi, restaurant studențesc, facilități sportive – Facultatea noastră este cea mai reprezentativă din Transilvania, cotată în categoria A pe plan național.
Diplomele obţinute la absolvire, sunt recunoscute atât în Uniunea Europeană cât şi în restul lumii, ceea ce conferă absolvenților noştri avantajul integrării pe piața muncii, permițându-le să se adapteze ușor în diverse sisteme de sănătate publică sau privată.
Accesul la studiile universitare se realizează pe baza unui exigent concurs de admitere.
Curriculum-ul modern, centrat pe student, adaptat modelelor europene urmărește personalizarea dezvoltării profesionale în funcţie de aptitudinile, aspiraţiile fiecărui tânăr beneficiar. Evaluarea studenților – de la verificările curente, până la examenul de licență – caută răspunsuri relevante atât în plan teoretic, cât și practic. Caracterul aplicativ al demersului nostru didactic constituie un atu suplimentar al viziunii noastre formative.