Universitate

UMF Cluj

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj- Napoca pregăteşte specialişti în domeniul medico-farmaceutic capabili să performeze cu succes în orice sistem de sănătate din lume.

  • 3 linii de studiu, în limbile română, engleză și franceză
  • Peste 7.000 de studenți înmatriculați
  • Peste 2.800 de studenți internaționali, din peste 60 de țări din întreaga lume

Scopul universităţii noastre este de a educa studenți din toate domeniile pentru sănătate, rezidenți, doctoranzi, postdoctoranzi, în concordanță cu cele mai înalte standarde profesionale.
UMF Cluj- Napoca pregăteşte clinicieni capabili să practice la cel mai înalt nivel această profesie nobilă, capabili să identifice și să răspundă întrebărilor fundamentale ale prevenirii şi tratării tuturor patologiilor, pentru a oferi servicii de sănătate de înaltă calitate. Absolvenţii Universităţii obţin în mod constant cele mai bune rezultate la examenul de intrare in rezidentiat şi rezultate foarte bune la concursurile interationale de ocupare a posturilor profesionale.

Pregătim cercetători performanți, care mâine vor oferi, poate, soluții pentru problemele existente astăzi, în planul cercetării ştiinţifice.

Accesul la studiile oferite de UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj – Napoca este deschis cetăţenilor români şi străini, respectând principiul egalităţii de şanse, în conformitate cu organizarea internă bazată pe criterii de competenţă profesională, integritate morală şi ataşament faţă de Universitate. Universitatea noastră se angajează la diversitate culturală şi etnică. Persoanele din medii diferite având interese diferite sunt încurajate să se dezvolte împreună într – o atmosferă profesională sigură.

Învăţământul superior din Cluj datează încă din anul 1581. Viaţa universitară s-a dezvoltat treptat, conturându-se diferite domenii şi specialităţi de studiu. În rândul acestora, un loc important l-a avut medicina. În 1 octombrie 1919 a luat fiinţă Universitatea din Cluj a “Daciei Superioare”, care includea 4 facultăţi cu predare în limba română: Ştiinţe, Medicină, Drept şi Litere şi Filosofie. Primul decan şi organizator al Facultăţii româneşti de Medicină a fost Iuliu Haţieganu, care ulterior a fost „Magnificus Rector” al acestei universităţi. Tot în 1919 se înfiinţează, în cadrul Facultăţii de Medicină, învăţământul stomatologic şi cel farmaceutic. Ulterior, învăţământul clujean de medicină şi farmacie s-a desprins de Universitatea din Cluj întemeind astfel Institutului Medico-Farmaceutic (I.M.F. Cluj). Acesta a avut la început cinci facultăţi: medicina generală, pediatria, stomatologia, farmacia şi igiena (care a existat numai un deceniu). Cea mai mare pondere a avut-o Facultatea de Medicină.
Începând din 1990, istoria Şcolii Clujene de Medicină şi Farmacie a înregistrat o dezvoltare rapidă şi consistentă. În acel an, vechea denumire de Institutului de Medicină şi Farmacie (I.M.F.) a fost schimbată în Universitatea de Medicină şi Farmacie. În 1992 universitatea a luat numele primului său profesor de medicină clinică, devenind astfel Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”.