Organisation

LÄSÅRETS STRUKTUR 2016-2017

GRUNDUTBILDNING – LINJÄR UTBILDNING

 

MEDICIN ÅK I – III

ALLMÄN MEDICINSK OMVÅRDNAD ÅK I – IV

BALNEO –  FYSIOTERAPI OCH REHABILITERING ÅK I – III

RADIOLOGI OCH BILDSPRÅK  ÅK I – III

 

FÖRSTA TERMINEN I

den 3:e oktober 2016 – den 16:e december 2016 = undervisning (11 veckor)

den 19:e december 2016 – den 2: a januari 2017 = Jul ledighet (2 veckor)

den 3:e januari 2017 – den 20: e januari 2017 = undervisning (3 veckor)

den 23: e januari 2017 – den 17:e februari 2017 = provtillfälle (4 veckor)

den 20: e februari 2017 – den 24: e februari 2017 = Jul ledighet (en vecka)

ANDRA TERMINEN II

den 27:e februari 2017 – den 9:e juni 2017 = undervisning (14 veckor + en vecka

Påsk ledighet; 17 – 21 april 2017)

den 12 :e juni 2017 – den 7 :e juli 2017 = examinationstillfälle (4 veckor)

den17 :e juli 2017 – den 21 :a juli 2017= omtentamina I

den 24 :e juli 2017 – den 28 juli 2017= omtentamina II

September 2017 = Kandidatexamen för följande studieprogram :

Farmaci, Näring och Dietik, Allmän omvårdnad, Balneo Fysioterapi

och Rehabilitering,  Radiologi och Bildspråk.

* antalet av praktik veckor och perioden som varierat för varje studieår och specialisering.

** Specialiserad klinisk praxis som pågår under 07.07.2017 – 15.09.2017, och

får börja i varje måndag av den ovan nämnda perioden för Medicinska Fakulteten.

 

MEDICIN ÅK IV och V

(Moduler- 36 veckor, varav 30 veckor undervisning och 6 veckor

examinationstillfäle som läggas till )

Modul I

den 3 :e oktober 2016 – den 25 :e november 2016 = undervisning (8 veckor)

den 28 :e november 2016 – den 2 :a december 2016 = provtillfälle (en vecka)

Modul II

den 5 :e december 2016 – den 16 :e december 2016 = undervisning (2 veckor)

den 19 :e december  2016 – den 2 : a januari 2017 = Jul ledighet (2 veckor)

den 3 :e januari 2017 – den 10 : e  februari 2017 = undervisning (6 veckor)

den 13 : e februari 2017 – den 17 : e februari 2017 = provtillfälle (en vecka)

den 20 :e februari 2017 – den 24 : e februari 2017 = vinter ledighet (en vecka)

ANDRA TERMINEN

Modul III

den 27: e februari 2017 –den 14: e april 2017 = undervisning (7 veckor)

den 17 :e april 2017 – den 21 :a april 2017 = Påsk ledighet (en vecka )

den 24 :e april 2017 –den 28 :e april 2017 = undervisning (en vecka)

den 2 : a maj 2017 – den 5 : e maj 2017 = prov tillfälle (en vecka)

Modul IV

den 8 :e maj 2017 – den 30 :e juni 2017 = undervisning (8 veckor)

den 3 :e juli 2017 – den 7 :e juli 2017 = provtillfälle (en vecka)

Specialiserad klinisk praxis som pågår under 07.07.2017 – 15.09.2017, och

får börja i varje måndag av den ovan nämnda perioden för Medicinska Fakulteten.

den 17 :e juli 2017 – den 21 :a juli 2017=  omtentamina I

den 24 :e juli 2017 – den 28 :e juli 2017=  omtentamina II

 

MEDICIN ÅK VI

(moduler- 36 veckor, varav 30 veckor undervisning och 6 veckor examinationstillfäle som kummuleras)

 

Modul I

den 3 :e oktober 2016 – den 25 :e november 2016 = undervisning (8 veckor)

den 28 :e november 2016 – den 2 :a december 2016 = examinationstillfälle (en vecka)

Modul II

den 5 :e december 2016 – den 16 :e december 2016 = undervisning (2 veckor)

den 19 : e december 2016 –den  2 : a januari 2017 = Jul ledighet (2 veckor)

den 3 : e januari 2017 – den 10 : e februari 2017 = undervisning (6 veckor)

den 13 : februari 2017 – den 17 :e februari 2017 = provtillfälle (en vecka)

den 20 :e februari 2017 – den 24 :e februari 2017 = vinterledighet (en vecka )

ANDRA TERMINEN

Modul III

den 27:e februari 2017 – den 14:e april 2017 = undervisning (7 veckor)

den 17 :e april 2017 – den 21 :a april 2017 = Påskledighet (en vecka)

den 24 :e april 2017 – den 28 :e april 2017 = undervisning (en vecka)

den 2 :a maj 2017 – den 5 :e maj 2017 = provtillfälle (en vecka)

Modul IV

den 8 :e maj 2017 – den 23 :e juni 2017 = undervisning (7 veckor)

den 26 :e juni 2017 – den 30 :e juni 2017 = provtillfälle (en vecka)

den 4 :e juli 2017 – den 7 :e Juli 2017 = omtentamina I

den 11 :e juli 2017 –den 13 :e Juli 2017 = omtentamina II

den 19 :e juni 2017 – den 23 :e juni 2017 = ECN – Studieprogram Medicin – franska

den 24 :e juli 2017 – den 28 :e juli 2017 = kandidatexamen – Studieprogram Medicin – engelska och franska.

September 2017 = Kandidatexamen– Studieprogram Medicin – Rumänska

 

LÄSÅRETS STRUKTUR  2016 – 2017

 MASTERSTUDIER

 

MEDICINSKA FAKULTETEN

FÖRSTA TERMINEN

den 3 :e oktober 2016 – den 16 :e december 2016 = undervisning (11 veckor)

den 19 :e december 2016 – den 02 :a januari 2017 = jul ledighet

den 03 :e januari 2017 – den 20 :e januari 2017 = undervisning (3 veckor)

den 23 :e januari 2017 – den 17 :e februari 2017 = examinationstillfälle (4 veckor)

den 20 :e  februari 2017 – den 24 :e februari 2017 = vinter ledighet (en vecka)

ANDRA TERMINEN

den 27 :e februari 2017 – den 9 :e  juni 2017 = undervisning (14 veckor + en vecka

Påsk ledighet; 17 – 21 april 2017)

Den 12 :e juni 2017 – den 30 :e juni 2017 = provtillfälle (3 veckor)

Den 17 :e juli 2017 – den 21 :e  juli 2017 = omtentamen (en vecka)

September 2017 = masterarbete examinationstillfälle 1 (en vecka )

Februari 2018 = masterarbete examinationstillfälle 2 (en vecka)

 

FORSKARSKOLOR  2016-2017

LÄSÅRETS STUDIER

Principer:

Undervisning  28 veckor

 Forskningsmetodiken bedrivs linjärt

 Andra ämnen studeras och organiser i moduler

PHD upptagande:

05-09 september 2016 – registrering av kandidater

19-28 september 2016 – inträdesprov

Den 1 :a oktober 2016 – PhD registrering

 

Språkprovet tas vid Universitetets institution för Moderna Språk, Pasteur gatan

  1. 6, enligt följande

 Engelska: tisdag, den 6 :e september 2016, kl. 10.30, klassrum 6, plan II

 Franska: tisdag, den 6 :e september 2016, kl. 10.30, klassrum 13, plan III

 Tyska: tisdag, den 6 : e september 2016, kl. 10.30, klassrum 10, plan III

den 10 : e oktober 2016 – den 26 : e maj 2017 – utbildningsverksamhet av högskoleutbildnings året

 Jul ledighet under perioden: 19.12.2016 – 08.01.2017

 Påsk ledighet: 10.04.2017 – 23.04.2017

29 maj – 09 Juni 2017 -omtentamina (enda tillfalle)

 Planering av forskningsprojekt redovsning för doktorander som har avklarat det förberedande året av avancerad akademisk utbildning:

05.06 – 09.06.2017 – överlämnande av dokumentet med projekttitel och rådgivande kommitté

12.06 – 23.06.2017 – redovisning av forskningsprojekt