Taxe

TAXA DE ȘCOLARIZARE ANUALÃ PENTRU STUDENŢII CU TAXĂ – ADMIŞI PRIN CONCURS DE EVALUARE A  PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A REALIZĂRILOR PERSONALE 

Taxa de școlarizare anuală aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 2022-2023, este în valoare de 7500 EURO.

Confirmarea locurilor candidaților acceptați se va putea realiza pe platforma de înscrieri cu condiția achitării a 1/2 din taxa școlară. Suma achitată pentru confirmarea locului nu este rambursabilă.