Taxe

UMF Cluj

TAXA DE ȘCOLARIZARE ANUALÃ PENTRU STUDENŢII CU TAXĂ – ADMIŞI PRIN CONCURS DE EVALUARE A  PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A REALIZĂRILOR PERSONALE 

Taxa de școlarizare anuală aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 2024-2025, este în valoare de 8500 EURO.
Confirmarea locurilor candidaților acceptați se va putea realiza pe platforma de înscrieri cu condiția achitării a 1/2 din taxa școlară. Suma achitată pentru confirmarea locului nu este rambursabilă.

Atenție ! Pentru candidații cetăţeni ai statelor terţe (NON-UE), este obligatorie achitarea integrală a taxei de școlarizare, în vederea obținerii vizei de studiu, tip D.