Taxe

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, vor achita următoarele taxe de şcolarizare:

An de studiu Medicină 
(360 credite)
Medicină dentară
(360 credite)
Farmacie
(300 credite)
Programe de studiu
(180 credite)
Programe de studiu
(240 credite)
I 6000  euro 6000  euro 6000  euro 3500 euro 3500 euro
II 6000  euro 6000  euro 6000  euro 3500 euro 3500 euro
III 6000  euro 6000  euro 6000  euro 3500 euro 3500 euro
IV 5000  euro 5000  euro 5000  euro 3500 euro
V 5000  euro 5000  euro 5000  euro
VI 5000  euro 5000  euro

*Pentru studenţii ȋnmatriculaţi ȋn anul I, ȋnainte de anul universitar 2017-2018, taxa de studiu rămâne neschimbată (5000 eur).

Taxa pentru a- III-a posibilitate de prezentare la examen – 50 lei/examen.

Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale.

Scadenţă tranşa I:    15 octombrie 2019

Scadenţă tranşa II:   14 februarie 2020

Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea își rezervă dreptul să perceapă penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de şcolarizare şi penalizările aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori. Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.

Reînmatricularea se face prin achitarea taxelor de școlarizare aferente anului în care se înmatriculează și a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.

Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de licenţă este inclusă în taxa de şcolarizare. Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 250 lei.

 

 

Cetăţenii din state terţe Uniunii Europene, vor achita următoarele taxe de şcolarizare:

An de studiu Medicină  
(360 credite)
Medicină dentară
(360 credite)
Farmacie 
(300 credite)
Programe de studiu
(180 credite)
Programe de studiu
(240 credite)
I 6000  euro 6000  euro 6000  euro 3500 euro 3500 euro
II 6000  euro 6000  euro 6000  euro 3500 euro 3500 euro
III 6000  euro 6000  euro 6000  euro 3500 euro 3500 euro
IV 5000  euro 5000  euro 5000  euro 3500 euro
V 5000  euro 5000  euro 5000  euro
VI 5000  euro 5000  euro

*Pentru studenţii ȋnmatriculaţi ȋn anul I, ȋnainte de anul universitar 2017-2018, taxa de studiu rămâne neschimbată (5000 eur).

Taxa pentru a- III-a posibilitate de prezentare la examen – 50 euro/examen

Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale.

Scadenţă tranşa I:    15 octombrie 2019

Scadenţă tranşa II:   14 februarie 2020

Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea își rezervă dreptul să perceapă penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de şcolarizare şi penalizările aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori. Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.

Reînmatricularea se face prin achitarea taxelor de școlarizare aferente anului în care se înmatriculează și a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.

Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de licenţă este inclusă în taxa de şcolarizare. Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 250 lei.