Dokument för antagning

2.1 Ansökningar för EU-medborgare :

 1. 1. Ansökningsblankett (med datum och underskrift) – 1 kopia (vänligen se bilagorna 1 och 2 )
 2. 2. CV Europass som laddas ned på språket som studenten ska studera på – Rumänska

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 1. 3. Personligt brev;
 2. 4. Studiediplom*:

4.1. Kopior som certifieras av Notarius Publicus, Studentexamen Diplom och Slutbetyg i studentexamen (om tillämpligt) eller studentexamen  intyg, om dokumenten utfärdas på engelska eller franska – 2 kopior;

4.2. Auktoriserade översättningar på rumänska och bestyrkta kopior av originaldokumentet, om det är utfärdat på ett annat språk än de som nämnts ovan – 2 kopior ;

4.3. Enkla kopior i enlighet med registerutdraget från gymnasiet om dokumentet är utfärdat på engelska eller franska  –en kopia ;

4.4. Bestyrkta kopior som är översatta på rumänska i enlighet med registerutdraget från gymnasiet om det originella dokumentet är utfärdat på ett annat språk än de som nämns ovan – en kopia.

 1. 5. Födelseintyg:

5.1. Bestyrkt kopia om det originella dokumentet är utfärdat på engelska och franska  – en kopia ;

5.2. Bestyrkt kopia och auktoriserad översättning på rumänska om intyget är utfärdat på ett annat språk än engelska och franska – 1 kopia;

 1. 6. Kopia på pass, sidorna 1, 2, 3, 4. (Vi accepterar inte kopior av identitetskort) – 2 kopior; Giltigt åtminstone 9 månader från den dag då ansökan lämnades in.
 2. 7. Kandidatens hälsointyg, på engelska eller franska, som ingår en allmän klinisk undersökning – 1 kopia.

Hälsointyget bör omfatta obligatorisk information om kandidatens kroniska sjukdomar och bör hänvisa till oftalmologiska, ÖNH (otorhinolaryngologi ), neurologiska och psykiatriska undersökningar. Intyget skall undertecknas och skall förses med stämpel av familjeläkaren / specialistläkaren som har undersökt kandidaten och måste ha en rubrik som beskriver enheten som utfärdade dokumentet.

Det rekommenderas att ansökningen skall innehålla kandidatens psykologisk utvärdering- för specialiseringar „Medicin” och „Odontologi”- särskilt av följande två tester:

– för franska:

– Inventaire de personnalité révisé NEO PI R

– Questionnaire abrégé des schémas (YSQ-S1 ou YSQ-S3) de Young (Young Schéma Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3)

– för engelska :

– NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

– Young Schema Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3

 1. 8. Bevis för språk certifiering (vänligen se 1.6). Personerna som kommer från länder där det officiella språket är ett av Universitetets studiespråk är undantagna.
 2. 9. Ansökan om erkännande av gymnasieutbildning för godkännande till universitet antagning- 2 kopior;

Dokumentmallen kan laddas ner från:

http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2016.pdf

 1. 10. 6 passfoto ¾ cm;
 2. 11. Kopia av betalningsbeviset för behandling av ansökningar som skall inte återbetalas.;

* Diplom som utfärdas i stater som inte är i Haag Konventionen skall överlegaliseras av Undervisningsministeriet, Utrikesministeriet i det utfärdande landet och Ambassaden/ Rumäniens konsulat i det här landet.

Medborgarna från Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Cypern behöver studiedokumentation med en Apostille stämpel.

Legalisering av studiedokumentation med Haag Apostille sker enligt följande:

– det ORIGINELLA dokumentet skall få en apostille-stämpel (studentexamen intyget, registerutdraget från gymnasiet),

– man legaliserar en kopia i enlighet med originalet som har redan fått en apostille-stämpel

2.2 Ansökningshandlingarna för EU-medborgare i tredje länder :

 1. 1. Ansökningsblankett (med datum och underskrift) – 1 kopia (vänligen se bilagorna 1 och 2 )
 2. 2. CV Europass som laddas ned på språket som studenten ska studera på – Rumänska

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 1. 3. Personligt brev;
 2. 4. Studiediplom *:

4.1. Kopior som certifieras av Notarius Publicus, om dokumenten utfärdas på engelska och franska – 2 kopior ;

4.2. Auktoriserad översättning på Rumänska, Engelska eller Franska och kopior efter det originella dokumentet, om detta är utfärdat på ett annat språk än engelska eller franska   – 2 kopior ;

4.3. Enkla kopior som är i enlighet med registerutdraget från gymnasiet om dokumentet är utfärdat på engelska eller franska– 1 kopia ;

4.4. Översatta kopior på Rumänska som certifieras av Notarius Publicus i enlighet med registerutdraget från gymnasiet om det originella dokumentet utfärdas på ett annat språk än språken som nämnts ovan – 1 kopia.

 1. 5. Födelseintyg*

5.1. En kopia i enlighet med originalet– 1 kopia;

5.2. Auktoriserad översättning på Rumänska, Engelska eller Franska om intyget utfärdas på ett annat språk än engelska eller franska– 1 kopia;

 1. 6. Pass fotokopior efter sidorna 1, 2, 3, 4. (Vi accepterar inte fotokopior av identitetskort) – 2 kopior; Giltigt åtminstone 9 månader från den dag då ansökan lämnades in.
 2. 7. Kandidatens hälsointyget, på engelska eller franska, som skall innehålla en allmän klinisk undersökning – 1 kopia.

Hälsointyget bör omfatta obligatorisk information om kandidatens kroniska sjukdomar och bör hänvisa till oftalmologiska, ÖNH (otorhinolaryngologi ), neurologiska och psykiatriska undersökningar. Intyget skall undertecknas och skall förses med stämpel av familjeläkaren / specialistläkaren som har undersökt kandidaten och måste ha en rubrik som beskriver enheten som utfärdade dokumentet.

Det rekommenderas att ansökningen skall innehålla kandidatens psykologisk utvärdering- för specialiseringar „Medicin” och „Odontologi”- särskilt av följande två tester:

– för franska:

– Inventaire de personnalité révisé NEO PI R

– Questionnaire abrégé des schémas (YSQ-S1 ou YSQ-S3) de Young (Young Schéma Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3)

– för engelska :

– NEO Personality Inventory Revised – NEO PI R

– Young Schema Questionnaire, short form, YSQ-S1 or YSQ-S3

 1. 8. Bevis för språk certifiering (vänligen se 1.6). Personerna som kommer från länder där det officiella språket är ett av Universitetets studiespråk är undantagna.
 2. 9. Ansökningsblankett för erhållande av ETT antagningsbesked –alla fält skall fyllas i– 3 kopior;

Dokumentmallen kan laddas ned på::

http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=16812

 1. 10. 6 passfoto ¾ cm;
 2. 11. Kopia av betalningsbeviset för behandling av ansökningar som skall inte återbetalas.

* Kopior efter studiedokumenten, födelsebeviset , passet och läkarintyget  som utfärdas av länder som är utanför Europeiska Unionen. De måste bestyrkas av Utrikesministeriet i det utfärdande landet , av Rumänska Ambassaden i det utfärdande landet eller de måste förses med Haga Apostille (om tillämpligt).

Kandidaterna från Algeriet, Egypten, Indien, Iran, Malaysia, Nigeria och Pakistan skall obligatoriskt  lämna in en ansökningshandling på alla diplomatiska beskickningar av deras länder i Rumänien.

Antagning av kandidater som kommer från dessa länder är villkorad av Universitetes val samt av en godkännande från Rumäniens diplomatiska beskickning.