Erkännande och certifiering

Alla intyg från Medicinska Fakulteten erkändes av:

–        inom Europeiska Unionen, i enlighet med bestämmelsen C.E.E. 36 /2005 – alumni får jobba inom Europeiska Unionen utan att behöva likställa diplomerna

– I länderna som är utanför Europeiska Unionen äger rum likvärdiga tentor beroende på  landets specifika lagstiftningen

För att certifiera kvaliteten på utbildningen som erbjuds av Medicinska Fakulteten i Cluj, följande utvärderingarna genomfördes av:

–        Medicinska Universitet från Wien och Szeged i 2012

–        EUA – European University Association, i 2012 och 2014

–        CIDMEF 2013 Värderingsstyrelsen, där Generalförsamlingen CIDMEF tilldelade kvalitetsintyget  “Label CIDMEF”  till Medicinska Fakulteten i Cluj, det enda kvalitetsintyget som tilldelades i sydöstra Europa.  (Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression Française)