Medicinska Fakulteten

Facultatea de Medicină

En del av prestigefyllda Universiteten för Medicin och Farmaci ”Iuliu Haţieganu”, är Medicinska fakulteten i Cluj-Napoca,  en modern och dynamisk fakultet. Medicinen i Cluj kännetecknas av kvalitet och omsorg för den sjuke, grundläggande principer som fanns med den dagen när universitetet grundades och också i våra tider och samtidigt i fakultetens utvecklingsstrategin.

Medicinska Fakulteten har diplomen for certifierad kvalitet – „Label CIDMEF”, ett intyg om kvalitet och prestanda som godkänner att utbildningsprocessen är i enlighet med CIDMEF normerna (Internationella konferensen för de som är ledare av olika medicinska fakultet i Frankrike), en institutionell  nätverk av Franskspråkiga Universitets Byrå (AUF), som nu har 140 medlemsfakulteter från 40 länder och 4 kontinenter. Den är den första Fakulteten för medicin i centrala och sydöstra Europa som har fått ett intyg om kvaliteten på utbildningen.

Med en expanderande infrastruktur –stora föreläsningsrum, europeiska laboratorier, tillgång till proffsiga kliniker, helt datoriserade skolbibliotek, nya studenthus, restaurang för studenter, idrottsanläggningar – är vår fakultet  den mest representativa i Transsylvanien (ingår i kategorin A nationellt).

Alla examensbevis är erkända både i och utanför Europeiska Unionen och i världen, vilket ger våra alumni en bra integrering på arbetsmarknaden genom att ge dem en möjlighet att anpassa till olika offentliga och privata hälso- och sjukvårdssystem.

Tillgång till universitsstudierna görs efter ett krävande inträdesprov.

Den moderna läroplanen är studentcentrerad och anpassad till europeiska modeller och har som mål att anpassa den professionella utvecklingen med tanke på varje mottagares färdigheter och strävande. Studenternas bedömning – från nuvarande verifikationer till examensbeviset– söker relevanta svar både från teoretiskt och praktiskt synpunkt. Vår aktivitet året runt har en praktiskt karaktär och detta utgör en ytterligare fördel för vår formativ vision.

Medicinska fakulteten i Cluj erbjuder fyra grundutbildningsprogram med över 4500 studenter. Notera att Medicinska Fakulteten i Cluj ar ett av de få universitet i världen som erbjuder ett studieprogram (Medicin) på tre språk: rumänska, engelska och franska. Studieprogrammet på franska  har börjat fungera i 2000, och studieprogrammet på engelska i 2012. Kurserna och student utvärderingarna sker på respektive språket vid dessa specialiseringar. Den kliniska praktiken som börjar vid åk IV, sker på rumänska, ett språk som de utländska studenterna studerar under de första tre åren.

Som följd av en enastående kvalitet på deras studier blir våra utländska alumni ambassadörer av vårt Universitet i Cluj över hela världen och ökar skolans värde.

Fakulteten tillämpar European Credit Transfer System (ECTS) och Diploma Supplement är framgångsrikt integrerat i universitetskulturen.

TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV MEDICINSKA FAKULTETEN CLUJ – NAPOCA

ltatea de Medicină din Cluj- Napoca

Centrum av praktiska färdigheter och medicinsk simulering – CAPSIM

Undervisningen stöds också genom en viktig investering från Universitetet som erbjuder  lärande möjligheter och träning för alla nivåer av praktik, särskilt vid kirurgiska discipliner. Syftet med detta Center är att öka säkerheten av det medicinska verksamheten. De nya metoderna  som grundas på simulering tillåter dig att att förvärva lämpliga medicinska färdigheter och attityder i en organiserad ram, under under överinseende av behöriga instruktörer i enlighet med ett välstrukturerat, riskfritt program när det gäller patienterna.

Studentens anteckningsbok för praktiska färdigheter

Den praktiska verksamheten av alla studenter, inom Centrumet styrs av villkoren i praktiska färdigheter. Anteckningsboken för praktiska färdigheter blev en lista över färdigheter och grundläggande kunskaper i medicinsk utbildning på grundnivå. Detta dokument är en guide till sjukhus- och laboratorieverksamheten, med rekommendationer på aktiviteter som studenterna måste utveckla. Varje student får en anteckningsbok i det första året.

Anteckningsbok för sommarpraktiken  

Studenterna slutförar deras läkarutbildning under sommaren genom att genomföra ”En specialiserad medicinsk praxis ”. Anteckningsboken vägledar studenternas verksamhet under sommarpraktiken och innehåller pedagogiska, allmänna och specifika mål, kursplanen, tematiska planen, beskrivning av obligatoriska manövrar, en portfölj av aktiviteter och en checklista för varje år.

Karriärvägledning guide för läkarstuderande

Beskriver faktorer som leder till specialitet valet av läkarstuderande. Den redovisar alla medicinska specialiteter särskilt vad det innebär att arbeta som läkare inom denna specialitet och den har också en kapitel angående karriärplaneringen.  Denna guide är den första i sitt slag i vårt land, den är anpassad till specialiseringstjänstgöring strukturen (ST) i Rumänien och den kommer att hjälpa studenterna att välja en specialisering.